Coneixent Carcassonne

Carcassonne és un joc relativament ràpid, de 30-40 minuts de duració i de 2 a 5 jugadors a partir de 8-10 anys.

Es va publicar per primera vegada l’any 2000 per l’editorial Hans in Gluck en alemany i Rio Grande Games en anglès, encara que excepte les regles el joc és totalment independent de l’idioma. A Espanya en Castellà i Català el distribueix DEVIR.

A l’hora de catalogar-ho dins un subgrup de mecàniques ens trobem que podem definir Carcassonne com a un joc de majories amb algun toc de gestió de recursos.

Elements de Carcassonne

Carcassonne compta amb 72 llosetes, 5 sets de diferents colors format per 8 meeples cadascun, un taulell de puntuació i les regles.

 

Llosetes: Són unes fitxes quadrades on trobarem per una banda un dibuix i per l’altra l’anvers que serà igual en totes les demés, excepte en una.

Els elements que podem trobar representats a la lloseta i que són importants són castells, camins, monestirs i camps. En una lloseta pot haver-hi diferents d’aquets element, per exemple, un segment de castell i un camí.

Hi ha una lloseta

especial, la de l’anvers més obscur, que serveix com a “Peça d’inici” del joc i que es posarà la primera en la taula. A partir d’aquesta lloseta s’aniran col·locant les demés sempre que les normes de col·locació ho permetin.

Meeples: Els meeples son els ninotets de fusta que tindrà cada jugador. A cadascun li corresponen 8 ninotets però 1 d’aquests haurà d’anar al taulell de puntuació així que jugarem amb 7 meeples.

Els meepes els utilitzarem durant la partida per reclamar castells, camins, camps o monestirs i poder així endur-nos punts quan les construccions estiguin completes.

Curiositat: Meeple (pronunciat “mípel”) ve de la contracció anglesa “my people”.

Taulell de puntuació: És un taulell que va de la casella 0 a la 49. El meeple que cada jugador posa de sortida al “0” va recorrent les caselles segons els punts que va aconseguint durant la partida.

És possible que un o varis jugadors sobrepasin els 50 punts, és a dir, que arrivin a la casella 0 un altre cop i la sobrepassin. En aquest cas el que es fa es tombar el meeple per que sapiguem que ja ha donat una volta al taulell. Si arriva a una segona volta es posa de costat.

Regles: Segons la versió que tinguem del joc tindrem les regles en un idioma o un altre, inclús amb alguna expansió extra dins la capsa bàsica, encara que el joc és de dinàmiques molt senzilles que s’aprenen en 5 minuts.

¿Com es juga a carcassonne?

El primer que s’ha de fer es barrejar totes les llosetes cap per avall (excepte la peça d’inici, la lloseta que té l’anvers una mica més obscur.). Llavors es fan montons de llosetes, sempre sense veure el dibuix. Els montons poden ser de qualsevol quantitat i no tenen que ser del mateix número de llosetes, és només per netejar una mica la taula i deixar espai per jugar.

Cada jugador tria un color de meeples i agafa 7 i deixà 1 al marcador.

Ara, es decideix quin és el jugador inicial. Les normes diuen que el jugador més jove és el primer, però podeu fer tirant meeples i els que quedin de peu puntuen, o agafant els meeples del marcador i triant un a l’atzar, sense veure-ho. Això ja depén de cada taula de joc.

Un cop tots els jugadors estan preparats i sabem l’orde de joc, tenim les llosetes barrejades i posades en montons i la peça d’inici al centre del taulell, podem ¡Començar la partida!

Cada jugador per torn haurà de fer el següent:

  1. Robar lloseta
  2. Col·locar lloseta al taulell
  3. Posar meeple a la lloseta posada (sempre que tinguem meeples disponibles).
  4. Recollir possibles meeples d’estructures tancades.

1 Robar lloseta

El jugador pot triar qualsevol lloseta de les que hi ha als montons i que tenen la volta donada. És l’únic component d’atzar del joc. En aquesta fase del joc veurem quina lloseta ens ha tocat.

Norma 1: El jugador actiu és el que ha de robar lloseta.

Reinterpretació de la Norma 1: Moltes persones juguem amb la fitxa a la mà, és a dir, tothom roba la fitxa per poder pensar la jugada i llavors el pas de robar lloseta pasa al final del torn.

2. Col·locar lloseta al taulell

Ara s’ha de posar la lloseta al taullel, com si fos un puzzle, de manera que encaixi amb les llosetes que ja s’han posat amb anterioritat.

Al principi de la partida serà més fàcil perquè hi haurà poc taulell creat, però mentre més avançada estigui la partida més difícil serà trobar un buit.

Norma 1: Es pot donar el cas que la lloseta robada no pugui ser posada al taulell, o tingui poques opcions de col·locació, inclús beneficiant a un jugador rival. Si la lloseta es pot posar, encara que sigui un lloc dolent per el jugador actiu, s’ha de col·locar. En cas de que no es pugui posar de cap de les maneres, aquesta fitxa queda fora de la partida i es roba un altra.

Norma 2: Cap al final de la partida i per problemes d’espai és possible que la lloseta no es pugui posar perquè arriva a la vora de la taula. En aquest cas les normes no contemplen aquesta opció, el que fa suposar que no hi ha un límit d’espai, així el més correcte seria poder moure una mica el taullel, amb cura de no destrossar res.

Reinterpretació de la Norma 2: Moltes persones juguen amb el límit de la vora de la taula, si s’arriva allà, ja no es poden posar més llosetes.

3. Posar meeple.

Ara és el moment de decidir si es posa ninotet o no. Primer de tot hem de tenir meeples a la reserva, ja que es pot donar el cas, sobre tot cap al final de la partida, que es tinguin tots els meeples posats al taulell.

Si podem posar-hi hem de tenir en compte que només podem posar ninot en castell, camí o camp on no hi hagi cap altre meeple tocant, ja sigui d’un altre jugador o propi. Al monestir sempre hi podrem posar-lo si ens ha tocat aquesta peça i tenim meeple.

4. Recollir meepeles

En el cas de que tanquem alguna estructura (camí, castell o monestir) hem de recuperar el meeple i sumar els punts corresponents en el taulell de puntuació. També si és el meeple d’un altre jugador.

Els punts de Carcassonne es compten de la següent manera:

Camí: Sempre que un camí estigui tancat per les dues bandes es considera finalitzat i es guanya un punt per cada lloseta on pasi aquest camí.

Castell: Sempre que un castell estigui totalment tancat es considera construit i es guanya dos punts per cada lloseta que conformi part d’aquest castell. A més a més, haurem de afegir-hi 2 punts més per cada escut que hi hagi a la lloseta de castell. (No tots els segments de castell tenen escut).

Monestir: Un monestir es considera tancat sempre que estigui totalment rodejat per llosetes. Com si fos una quadrícula de 3×3 on el monestir està al centre.

Camps: Un meeple pot estás tumbat al camp, però aquest rol té la particularitat que un cop tumbat aquest meeple ja no es pot recuperar durant la partida. Al final de tot, seguint l’àrea de gespa del camp on hi hagi granjers es guanyarà 3 punts per cada castell finalitzat.

Coses a tenir en compte

Durant la partida es poden donar situacions que uneixin camins, castells o camps de diferents jugador creant un de més gran. En aquest cas, si el número de meeples de cada jugador és igual els jugadors implicats s’enduen tots els punts, sense repartir, per exemple si es tanca un camí de quatre llosetes el jugador 1 es portarà 4 punts i el jugador 2 també 4 punts.

Però el que és interessant del joc és la creació de majories, ja sigui al castell, camí o camp, ja que en aquest cas els punts en la seva totalitat s’ho emportará el jugador amb més meeples. Per exemple un camp ha acabat unit i n’hi han tres jugadors implicats: el jugador 1 té 1 meeple, el jugador 2 té 1 meeple i el jugador 3 té 2 meeples, llavors tots els punts d’aquest camp seran per el jugador 3.

Finalització de la partida

Quan ja no queden llosetes per col·locar finalitza la partida.

Per finalitzarla haurem de treure tots els meeples que han quedat al taulell i comptabilitzar els punts. Si un meeple ha quedat en un camí amb 3 llosetes, es sumarà 3 punts. Si un meeple queda en un castell de 4 llosetes, es suma 4 punts (a més a més 1 punt més per cada escut que hi hagi als castells). Per comptar el monestir hem de recòrrer a la quadricula de 3×3 i sumar tots els espais que estiguin ocupats, d’aquesta manera serà un mínim de 2 i un màxim de 9. Per finalitzar, els camps que comptarà 3 punts per cada castell finalitzat en l’àrea verda.

Ara, el jugador que tingui més punts és el guanyador i en cas d’empat la victòria és compartida.

Si voleu veure una video-resenya de com es juga podeu mirar-ho a Devir Tv:


Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada