Sagrada Família

Nano-Expansió “Sagrada Família” del torneig de la botiga JugarXJugar de Barcelona

L’expansió només afecta a la lloseta de la Plaça, la que és tot ciutat pels quatre costats.

Aquesta lloseta, quan apareix al joc, s’ha de jugar de manera normal situant-la on el jugador vulgui amb les següents variacions:

  • Quan es col·loca la lloseta, obligatòriament s’ha de posar a sobre d’aquesta la peça de la Sagrada Família
  • A partir d’aquest moment, la ciutat ampliada amb la lloseta de la Plaça (+ la peça de Sagrada Família) no es podrà tancar durant tota la partida, però sí es podrà anar ampliant amb més llosetes de ciutat mentre mai tanquin la ciutat amb la Sagrada Família.
    • Excepció 1: en el cas que la col·locació de la lloseta de la Plaça provoqui el tancament d’una ciutat, aquesta es tancarà i no es col·locarà la peça de la Sagrada Família (que ja no entrarà en joc).
    • Excepció 2: en el cas que la lloseta de la Plaça no es pugui col·locar en cap lloc del tauler vàlidament, aquesta lloseta es torna a la capsa amb la peça de Sagrada Família. Cap d’aquests dos components entrarà en joc durant aquesta partida. El jugador en torn roba una altra lloseta de la pila per tal d’executar el seu torn normalment.
  • Al final de la partida, la ciutat amb la figura de la Sagrada Família comptarà com a ciutat incompleta seguint les normes habituals de puntuació.
  • Si qualsevol altra lloseta agafada durant la partida només es pot col·locar a la ciutat amb la figura de la Sagrada Família tancant-la, aquesta lloseta es retira de la partida i el jugador en torn roba una altra lloseta per tal d’executar el seu torn normalment.

Expansió en PDF: Expansió Sagrada Família